Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Events
 
 

Award: Cena Václava Königsmarka 2001-2002

1/1
From: 2003 To: 2003 Volume: 2 Call #:
Hry na Novoměstské jezuitské koleji ve 20. letech 18. stol. (FF UK Praha)
2. místo: Pavel Klein
Divadelní aspekty ruského symbolismu (FF MU Brno)
3. místo: David Drozd
Monolog - hra - text (DIFA JAMU Brno)
Other links
 
Partners