Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Events
 
 

Award: Cena Václava Königsmarka 2005-2006

1/1
From: 2007/1/29 To: 2007/1/29 Volume: 4 Call #:
1. místo: Jan Petružela
za práci Kapitola o loutkách, loutkovitosti, manekýnech a jiné havěti u Michaela de Ghelderode (FF UK Praha)
2. místo: Jan Jiřík
za práci Živé divadlo Leona Schillera (FF UK Praha)
3. místo: Sylva Marková
za práci Kostýmní sbírka schwarzenberského zámeckého divadla v Českém Krumlově (DIFA JAMU Brno)
Čestné uznání: Petra Štěpánková
za práci Božena Viková-Kunětická, kontroverzní feministická dramatička přelomu století (FF MU Brno)
Čestné uznání: Petr Klár
za práci Ostravské inscenace Janusze Klimszy (FF UP Olomouc)
Index Item: Leon Schiller
Index Item: Janusz Klimsza
Other links
 
Partners