Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Events
 
 

Festival: Sklepení VI.

1/1
From: 2018/5/13 To: 2018/5/16 Call #: 1997
Venue: Brno

Contacts: CED, Zelný trh 9, 602 00 Brno. tel.: 542 123 420, http://www.divadloustolu.cz, e-mail: ced@ced-brno.cz

Organizer: Centrum experimentálního divadla Brno
2018/5/13, Venue: Sklepní scéna (Husa - Malá scéna)
Theatre: Divadlo U stolu Brno
Stage Director: František Derfler
2018/5/14, Venue: Sklepní scéna (Husa - Malá scéna)
Theatre: Divadlo U stolu Brno
Stage Director: František Derfler
2018/5/15, Venue: Sklepní scéna (Husa - Malá scéna)
Theatre: Divadlo U stolu Brno
Stage Director: František Derfler
2018/5/16, Venue: Sklepní scéna (Husa - Malá scéna)
Seděl jsem ve staré kavárně na Koliští II.
23. vešer cyklu Ale báseň je dar.
Other links
 
Partners