Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Events
 
 

Festival: Struny dětem 2019

1/1
From: 2019/3/29 To: 2019/3/31 Bibliography Call #:
Venue: Praha

Contacts: MHF Struny podzimu; Palackého 1/740;110 00 Praha 1, tel.: 224 946 508, e-mail: office@strunypodzimu.cz, http://strunypodzimu.cz

Organizer: MHF Struny podzimu, občanské sdružení
Divadelní část programu:
2019/3/29, Venue: Divadlo Minor Praha
Theatre: Divadlo Minor Praha
Stage Director: Jiří Adámek
2019/3/31, Venue: Malá scéna (Minor Praha)
Příběhomat
Theatre: Storytelling Praha
2019/3/31, Venue: Divadlo Minor Praha
Theatre: Taneční studio Light Praha
Stage Director: Lenka Tretiagová
Other links
 
Partners