Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Events
 
 

Festival: ...Příští vlna / Next Wave...

1/1
From: 1994/6/3 To: 1994/6/5 Volume: 1 Call #: 2642
Venue: Praha

Contacts: Festival Mozart Open, Žatecká 1, 110 00 Praha 1, tel.: 02/2481 9322-3, fax: 02/2481 9324, e-mail:festival@mozart.cz, http://www.nextwave.cz

Organizer: Občanské sdružení Festival Mozart Open
Divadelní část programu (jako OFF program IV. ročníku festivalu Mozart open)
Other links
 
Partners