Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Zavraždění sv. Celestiny, kuplířky z města Salamanky

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Mahenovo divadlo Brno
Opening:
7. 11. 1969 Premiere
Call #: K 5 106 P (ID=29609)
Genre: Drama

Authors

Adaptation:Milan Calábek; Author of Book:Fernando de Rojas

Producers

Stage Director:Pavel Hradil (j.h.); Set Design:Jan Dušek; Music:Karel Kupka; Conductor:Jan Šrubař

Cast

Celestina, matka kuplířka:Vlasta Fialová (alternation); Stanislava Strobachová (alternation); Kalisto, zamilovaný mladík:Ladislav Lakomý; Melibea, sladký dívka:Zdena Herfortová; Areuza, její zbožná komorná:Blažena Rýznarová (alternation); Jana Švandová (alternation); Elicie, děvka:Helena Kružíková (alternation); Johana Tesařová (alternation); Centurio, děvkař:Boleslav Roček; Sempronio, Parmeno:Jaroslav Dufek (alternation); Sempronio, parmeno:Miroslav Středa (alternation); Chór:Vlasta Peterková
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme →; clippings →
Other links
 
Partners